PaulWillow                                                                                                                      ENG
project finance advisory                                                           
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________≡ VIAC  • Sme zameraní na nasledovné oblasti

   ______________________________________________________________________________________
  •  Identifikácia finančných potrieb klientov,
  • ______________________________________________________________________________________
  •  Vyhodnocovanie ekonomickej realizovateľnosti projektov rôzneho zamerania,
  • ______________________________________________________________________________________
  •  Zabezpečenie finančných zdrojov pre realizáciu projektov,
  • ______________________________________________________________________________________
  •  Manažovanie vzťahov súvisiacich so získaním externých zdrojov potrebných pre realizáciu projektov,
  • ______________________________________________________________________________________
Spoločnosť PaulWillow s.r.o. bola založená v roku 2005 za účelom poskytovania konzultačných a poradenských služieb v uvedených oblastiach. Hlavným zameraním však od počiatku je poradenstvo pri financovaní realitných projektov. Spoločnosť získala a je vlastníkom liciencie na poskytovanie finančného poradenstva. Spolupracuje so všetkými finančnými inštitúciami pôsobiacimi na Slovensku, ale aj mimo územia Slovenska.


KONTAKT

Sliezska 9, 831 03 Bratislava

e-mail: info@paulwillow.skCopyRights: PaulWillow, s.r.o.2020